Höyrytys Oy ja Fortum Power and Heat Oy järjestivät kemianteollisuuden tehtaan varahöyryn tuotannon

Höyrytys Oy ja Fortum Power and Heat Oy järjestivät kemianteollisuuden tehtaan varahöyryn tuotannon suunniteltujen huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Loppuasiakkaan tarvitsema höyryenergia tuotettiin turvallisesti ja luotettavasti Höyrytyksen varaenergiapalvelun avulla.
”Yhteistyö Höyrytys Oy:n kanssa oli varsin selkeää ja joustavaa. Höyrytyksen palvelu oli varsin helppo ja kompakti ratkaisu alusta loppuun.”, tiivistää Jussi Tunturi Fortum Power and Heat Oy:ltä.”

Scroll to Top